Gratis download: IT Communication Strategy voor ITSM teams (Engelstalig) ➞

De 3 grootste communicatieproblemen op IT-afdelingen in 5 minuten opgelost

Als communicatieadviseur voor IT-teams, weet ik dat communicatie uitdagend kan zijn voor veel IT’ers. Toch is het o zo belangrijk.

Harm van den ElzenLinkedIn

3 grote communicatieproblemen op IT-afdelingen

1. Matige en slordige berichtgeving (content/inhoud)

Wanneer IT-systemen worden geüpdatet, gewijzigd of problemen veroorzaken – wordt dit vaak niet effectief gecommuniceerd naar de rest van de organisatie. Dit leidt tot verwarring en verminderde productiviteit.

2. Gebrek aan verantwoordelijkheid (proactiviteit)

IT’ers voelen zich niet aansprakelijk voor communicatie. IT-teams communiceren vaak pas over problemen of updates wanneer deze zich al hebben voorgedaan, wat leidt tot verrassingen of vertragingen in andere afdelingen.

3. Technisch jargon (taalgebruik)

IT-specialisten gebruiken vaak technisch jargon dat voor niet-technische collega’s moeilijk te begrijpen is. Dit leidt tot verwarring en misverstanden.

In 5 minuten opgelost ✓

Web app om overzichtelijke IT-updates te genereren (Engelstalig).

Help IT-teams en technisch specialisten op weg

Help IT-teams en technisch specialisten op weg

“Met de web app IT Communication Assistant kunnen IT’ers, snel en efficiënt, complete en duidelijke IT-updates opstellen richting de servicedesk en eindgebruikers.”

In 5 minuten…

...van slordige naar professionele IT-communicatie ✓

Door IT’ers een eigen account/werkruimte te geven om professionele IT-updates op te stellen, zijn ze in staat effectiever te communiceren naar de rest van de organisatie.

In IT Communication Assistant zitten interactieve formats – waarin de juiste vragen worden gesteld en aanbevelingen worden gedaan – waarbij de ingevoerde informatie wordt omgezet in een professioneel bericht.

Dit bericht kan worden gepubliceerd via interne communicatiekanalen of in het ticketingsysteem.

...van afwachten naar verantwoordelijkheid nemen ✓

Communiceren zit niet in het systeem van IT’ers. Het is de laatste jaren pas echt belangrijk geworden. Het IT-landschap van een organisatie is nog nooit zoveel in beweging geweest als nu.

Om IT’ers aan het communiceren te krijgen, dien je ze op weg te helpen. Door ze te voorzien van de juiste tools – die in IT Communication Assistant – stel je IT’ers in staat zich proactiever op te stellen en meer verantwoordelijkheid uit te dragen.

Proactieve communicatie is essentieel om andere afdelingen binnen de organisatie op gang te houden.

...van technisch jargon naar begrijpelijke taal ✓

IT-professionals zijn vaak ook naast het werk met hun vak bezig. De IT-taal waar ze dagelijks aan worden blootgesteld is voor hen gesneden koek. Dat geldt natuurlijk niet voor de rest van de organisatie.

Met IT Communication Assistant worden IT’ers aangespoord begrijpelijker te communiceren voor de eindgebruiker. Er zit bovendien een tool in om IT-concepten te verduidelijken voor niet-techneuten.

Transparantie zorgt voor meer betrokkenheid en leidt tot minder weerstand.