IT-communicatie volgens formats

Realiseer overzichtelijke updates van technisch specialisten naar IT-support en eindgebruikers ✔

IT Communication Assistant

IT Communication Assistant

Web app (Engelstalig)

Universele standaard voor het opstellen van IT-communicatie.

Interactieve communicatieformats voor het opstellen van IT-updates, door IT-specialisten, naar support officers en eindgebruikers.

Voor iedere IT-situatie is een universeel, invulbaar format beschikbaar. Resulterend in een professioneel bericht.

Kies als IT-afdeling voor een snelle, uniforme en consistente benadering van berichtgeving.

IT’ers worden begeleid alle relevante informatie duidelijk over te brengen.

Goede communicatie levert meer rust op (minder vragen en misverstanden) en een hogere productiviteit in de organisatie.

Openstaande supportverzoeken kunnen beter behandeld worden, waardoor de klanttevredenheid omhoog gaat.

In de formats zitten gerichte vragen en aanbevelingen verwerkt van een IT-communicatie-expert. De templates en tools zijn ontstaan vanuit praktijkervaringen en uitdagingen binnen IT-teams.

Gegenereerde IT-updates (berichten of documenten) kunnen rechtstreeks in/naar ticketingsystemen of andere interne communicatieplatformen worden geplakt/geüpload.

Engelstalig, voor IT-afdelingen met een internationaal karakter.

Je hoeft geen betaalgegevens in te voeren voor de trial.

Help IT-teams en technisch specialisten op weg

Help IT-teams en technisch specialisten op weg

Harm van den Elzen

“Als communicatieadviseur voor IT-teams, weet ik dat communicatie uitdagend kan zijn voor veel IT’ers. Toch is het o zo belangrijk.

Met IT Communication Assistant zijn IT-updates snel opgezet en wordt een constante kwaliteit behouden.”

1. Maak kennis met de handige formats en tools in IT Communication Assistant. Opgericht door een IT-communicatie-expert, ontstaan uit praktijkervaringen en uitdagingen binnen IT-teams.

Je hoeft geen betaalgegevens in te voeren voor de trial.

2. Maak IT Communication Assistant de standaard voor het opstellen van IT-updates binnen je IT-afdeling. Dat bespaart een hoop ‘gepingpong’ en kostbare tijd.

Quick start

Voor het genereren van overzichtelijke IT-updates

IT-communicatie templates en tools

Met gerichte vragen en aanbevelingen. Voor iedere situatie een format.

Selecteer het geschikte format voor de IT-situatie

Deel de link naar het format met de technisch specialist die meer over de situatie weet – zorg dat hij/zij een account heeft. Vanuit het format ontstaat een duidelijk en professioneel bericht dat meteen gedeeld kan worden binnen de organisatie.

Stel een IT-update op (Engelstalig)
Waar dient over gecommuniceerd te worden? Kies en scroll verder
Wat is de situatie? Kies en scroll verder
Wat is de situatie? Kies en scroll verder
Wat is de situatie? Kies en scroll verder

 

Systeemstoring of -uitval

Als een cruciaal systeem faalt of onbeschikbaar is, moeten gebruikers onmiddellijk geïnformeerd worden. Dit omvat informatie over de aard van het probleem, de verwachte oplostijd en mogelijke workarounds.

Gebruik de 'Disruption'-formats

Maak niet alleen melding van de situatie, maar communiceer ook regelmatig updates - en uiteindelijk de oplossing.

Disruption formats (nieuw alert of update) ➞

Ziet het ernaar uit dat de systeemstoring of -uitval een lange oplostijd nodig heeft? Communiceer dan ook over de probleemoplossing (het herstelplan).

Problem management formats ➞

 

Beveiligingsincident

Bij kwetsbaarheden en beveiligingsinbreuken, zoals datalekken of cyberaanvallen, is het belangrijk om gebruikers snel en nauwkeurig te informeren over wat er gebeurd is, wat het risico voor hen kan zijn en welke stappen ze moeten ondernemen.

Maak eerst melding via het 'Security Alert'-format

Security alert format ➞

Communiceer daarna over de probleemoplossing (het herstelplan)

Problem management formats ➞

Extra tip:
Leg het concept dat het beveiligingsincident veroorzaakt uit aan de hand van de Technical Concept Explainer om het begrijpelijker en begripvoller te maken.

 

 

Prestatieprobleem

Als er significante vertragingen of prestatieproblemen zijn met IT-diensten, moeten gebruikers op de hoogte worden gebracht, inclusief details over de voortgang van de oplossing.

Communiceer over de probleemoplossing (het herstelplan) en de voortgang

Gebruik hiervoor de speciaal ingerichte formats voor (1) het herstelplan, (2) de voortgangsupdates en uiteindelijk (3) wanneer het prestatieprobleem opgelost is.

Problem management formats ➞

Extra tip:
Leg het concept dat het prestatieprobleem veroorzaakt uit aan de hand van de Technical Concept Explainer om het begrijpelijker en begripvoller te maken.

 

 

Gepland onderhoud

Hoewel dit technisch gezien geen incident is, is communicatie over gepland onderhoud dat kan leiden tot downtime of verminderde prestaties belangrijk om gebruikers te informeren en hun werk hierop aan te passen.

Doorloop het 'Maintenance Notification'-format

Maintenance notification format ➞

Geef ook een update over de onderhoudswerkzaamheden (bij wijzigingen in het schema en/of bij afronding van de werkzaamheden).

Maintenance status update format ➞

 

Netwerkprobleem

Problemen met netwerkconnectiviteit of -prestaties die gebruikers beïnvloeden, vereisen tijdige communicatie over de status en verwachte oplossingstijd.

Maak eerst melding via het 'Disruption - New Alert'-format

Disruption alert format ➞

Communiceer vervolgens regelmatig updates over de status - en uiteindelijk de oplossing

Gebruik hiervoor het 'Disruption - Update or Resolution'-format.

Disruption update (or resolution) format ➞

Ziet het ernaar uit dat het netwerkprobleem een oplostijd nodig heeft van meerdere dagen? Communiceer dan ook over de probleemoplossing (het herstelplan).

Problem management formats ➞

 

Applicatiefout (bug)

Wanneer veelgebruikte applicaties bugs of fouten vertonen die de gebruikerservaring beïnvloeden, moet dit gecommuniceerd worden, inclusief informatie over tijdelijke oplossingen of wanneer een fix verwacht wordt.

Doorloop de 'Problem Management'-formats

Communiceer eerst het herstelplan om begrip te kweken, houd gebruikers daarna op de hoogte van de status, en uiteindelijk de oplossing.

Recovery plan format ➞

Recovery status format ➞

Resolution format ➞

 

Misverstand (foutieve informatie)

Soms kunnen er misverstanden of verkeerde informatie circuleren over een IT-kwestie. Het is belangrijk om duidelijke en accurate informatie te verstrekken om verwarring te voorkomen.

Doorloop het 'Announcement'-format

Dit is een blank format, dat je bij de hand neemt om het misverstand beknopt en overzichtelijk te communiceren.

Announcement format ➞

 

Langdurig incident of probeem

Voor langdurige problemen is het cruciaal om regelmatige updates te verstrekken, zelfs als er nog geen oplossing is, om vertrouwen te behouden en transparantie te tonen.

Doorloop de 'Problem Management'-formats

Problem recovery plan format ➞

Problem recovery status update format ➞

Problem resolution format ➞

 

Een significant incident (met hoge impact) is verholpen

Na een significante verstoring, beveiligingsincident of probleem met grote impact is het voor 't vertrouwen goed om een samenvatting te communiceren van het incident/probleem, de impact ervan, hoe het is opgelost en de stappen die worden genomen om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.

Doorloop het 'Post-Mortem Report'-format

Post-mortem report format ➞

 

Nieuwe software of systeem implementatie

Wanneer nieuwe software of een nieuw systeem wordt geïntroduceerd, moeten eindgebruikers geïnformeerd worden over de verandering, het gebruik ervan, en de eventuele impact op hun dagelijkse werk.

Nog in de aanloopfase? Doorloop de 'Project Management'-formats

Project introduction format ➞

Project status update format ➞

Ready to launch? Doorloop het 'New Service Launch'-format

New service launch format ➞

 

Update of upgrade bestaand systeem

Regelmatige updates of upgrades van bestaande systemen vereisen communicatie over de timing, de nieuwe functies, en hoe deze veranderingen het werk van de eindgebruikers zullen beïnvloeden.

Doorloop het 'Major Change'-format

Major change format ➞

 

Onderhoud en downtime

Gepland onderhoud of onvoorziene downtime kan de toegang tot belangrijke systemen belemmeren. Gebruikers moeten tijdig op de hoogte gebracht worden over de duur en de reden van deze onderbrekingen.

Doorloop het 'Maintenance Notification'-format

Maintenance notification format ➞

Geef ook een update over de onderhoudswerkzaamheden (bij wijzigingen in het schema en/of bij afronding van de werkzaamheden).

Maintenance status update format ➞

 

Beveiligingsupdate

Bij beveiligingsupdates, in het geval van een beveiligingsincident, is het belangrijk om gebruikers te informeren over de situatie, de genomen maatregelen, en eventuele acties die van hen verwacht worden.

Doorloop het 'Emergency Change'-format

Emergency change format ➞

Informeer eindgebruikers - na implementatie - of de beveiligingsupdate succesvol is uitgevoerd, of dat er complicaties zijn opgetreden.

Change update format ➞

 

Uitfasering van systeem of dienst

Wanneer oude systemen of diensten worden uitgefaseerd, is het belangrijk om gebruikers te informeren over de redenen, de timing en de impact hiervan.

Doorloop het 'Phase-Out Notice'-format

Phase-out notice format ➞

 

Beleids- of toegankelijkheidswijziging

Wanneer er wijzigingen zijn in IT-beleid of procedures, zoals nieuwe wachtwoordrichtlijnen of dataprivacyregels, of als de toegang tot bepaalde diensten wordt beperkt of veranderd, bijvoorbeeld door licentieveranderingen of beleidswijzigingen, moet dit duidelijk worden gecommuniceerd aan de betrokken gebruikers.

Betreft het een systeemupdate? Doorloop het 'Major Change'-format

Major change format ➞

Voor overige zaken, doorloop het 'Announcement'-format

Announcement format ➞

 

Projectupdate of -introductie

Het is belangrijk om eindgebruikers te informeren over een nieuw of lopend IT-project. Laat zien waar er aan gewerkt wordt in het IT-landschap van het bedrijf en wat ze in de nabije toekomst kunnen verwachten. Geef regelmatig statusupdates over een lopend project en houd belanghebbenden betrokken.

Doorloop de 'Project Management'-formats

Project introduction format ➞

Project status update format ➞

 

Feedbackverzoek

Het openen van communicatiekanalen voor feedback van eindgebruikers is essentieel om hun zorgen en vragen over veranderingen aan te pakken. Moedig het geven van feedback aan met een update/verzoek.

Doorloop het 'Feedback Request'-format

Feedback request format ➞

 

Training en ondersteuning

Bij de introductie van nieuwe tools of systemen is het vaak nodig om trainings- en ondersteuningsmateriaal te bieden, zodat eindgebruikers de veranderingen effectief kunnen adopteren. Organiseer trainingssessies en nodig eindgebruikers daarvoor uit.

Op locatie of een online trainingssessie? Doorloop het 'Training Invitation'-format

Training invitation format ➞

 

Wijziging ondersteuningsprocedure of contactpunt

Als er wijzigingen zijn in hoe gebruikers ondersteuning kunnen krijgen, bijvoorbeeld nieuwe contactpunten of ondersteuningsprocessen, moet dit duidelijk worden gecommuniceerd.

Doorloop het 'Announcement'-format

Dit is een blank format, dat je bij de hand neemt om de wijziging beknopt en overzichtelijk te communiceren.

Announcement format ➞

 

Change freeze

Wanneer er een periode aankomt waarin er geen (grote) veranderingen worden doorgevoerd, bijvoorbeeld door een lagere bezetting aan het einde van het jaar of tijdens de overgangsfase naar een nieuw systeem, informeer belanghebbenden en eindgebruikers hier dan tijdig over.

Doorloop het 'Change Freeze'-format

Change freeze format ➞

 

Kennisdeling nieuwe technologie of software

Wanneer nieuwe technologieën, systemen of software zijn geïmplementeerd, moeten eindgebruikers geïnformeerd worden over hun functionaliteiten, voordelen en hoe ze deze kunnen gebruiken.

Doorloop het 'New Service Launch'-format

New service launch format ➞

Extra tip: Voeg een FAQ bij de update om veelgestelde vragen over de nieuwe service op voorhand te beantwoorden - en zo de help- of servicedesk te ontlasten.

FAQ creator ➞

 

Systeem- of procesverbetering

Bij updates of verbeteringen aan bestaande systemen of processen moeten gebruikers op de hoogte worden gebracht van wat de verbetering voor impact heeft op hun werk en welke eventuele nieuwe mogelijkheden er zijn.

Doorloop het 'Major Change'-format

Major change format ➞

Extra tip: Voeg een FAQ bij de update om veelgestelde vragen over het systeem of proces op voorhand te beantwoorden - en zo de help- of servicedesk te ontlasten.

FAQ creator ➞

 

Best practice of tips voor efficiënt gebruik

Regelmatige communicatie van tips en best practices kan gebruikers helpen om IT-hulpmiddelen effectiever en efficiënter te gebruiken.

Doorloop het 'Announcement'-format

Dit is een blank format, dat je bij de hand neemt om de best practice beknopt en overzichtelijk te communiceren.

Announcement format ➞

Extra tip:
Leg het concept waar de best practice of tips op doelen uit aan de hand van de Technical Concept Explainer om het transparanter te maken.

 

Veiligheidsinstructie (bewustwording)

Het verstrekken van informatie over veilig gebruik van IT-systemen en bewustwording over cybersecurity is cruciaal om risico's te verminderen.

Doorloop het 'Announcement'-format

Dit is een blank format, dat je bij de hand neemt om de veiligheidsinstructie beknopt en overzichtelijk te communiceren.

Announcement format ➞

Extra tip:
Leg het concept waar de veiligheidsinstructie op doelt uit aan de hand van de Technical Concept Explainer om meer betrokkenheid te creëren.

 

FAQ of probleemoplossing

Het delen van veelgestelde vragen en antwoorden, evenals probleemoplossingsgidsen, helpt gebruikers om veelvoorkomende problemen zelf op te lossen.

Veelgestelde vragen (pdf)? Doorloop de 'FAQ Creator'

FAQ creator ➞

Probleemomzeiling (pdf)? Doorloop de 'Workaround Creator'

Workaround formulator ➞

 

Trainingssessie

Het verstrekken van een webinar of trainingssessie op locatie over het gebruik van IT-hulpmiddelen kan de zelfredzaamheid van gebruikers vergroten.

Uitnodiging versturen? Doorloop het 'Training Invitation'-format

Training invitation format ➞

 

Feedbackverzoek

Het verzamelen van feedback van gebruikers over IT-diensten kan waardevolle kennis en inzichten opleveren voor het verbeteren van de dienstverlening.

Verzoek uitsturen? Doorloop het 'Feedback Request'-format

Feedback request format ➞

* Op veel IT-afdelingen is de voertaal Engels. Steeds meer technisch specialisten komen niet uit Nederland en spreken Engels. De interface, formats en tools in de web app IT Communication Assistant zijn dan ook Engelstalig.

Vertaal een tekst of update

Externe tool (niet in IT Communication Assistant).

Vertaal een tekst of update
Maak gebruik van DeepL (aanbevolen) en lees de aanvullende vertaaltips:

 

DeepL

DeepL is 's werelds meest nauwkeurige automatische vertaaldienst.

Door DeepL te gebruiken behoud de tekst of IT-update zijn professionaliteit. De tool is een stuk accurater dan bijvoorbeeld Google Translate. Bovendien kun je DeepL inzetten voor het aandragen van tekstverbeteringen.

Open DeepL ➞

 

Aanvullende vertaaltips

Om het meeste uit je DeepL-vertaling te halen, kun je de volgende tips in acht nemen.

1. Als je in de vertaling op een woord of zinsdeel klikt, krijg je alternatieve vertaalsuggesties te zien

Je kunt deze alternatieve suggesties aanklikken en DeepL past de zinsbouw automatisch aan. Zo kun je een vertaling naar wens aanpassen en mooier laten verlopen.

2. Twijfel je over de vertaling? Doe een extra check bij een native collega of communicatieprofessional

Er is altijd wel een native collega - die jouw vertaling als moedertaal beheerst - te vinden die je tekst even wil reviewen.

3. Je kunt ook documenten laten vertalen

Handig voor bijvoorbeeld FAQ- en workaround-pdf's.

4. Je kunt schakelen naar DeepL Write om de stijl van een tekst aan te passen en correcties aan te brengen

Vooralsnog werkt dit alleen voor Engelse en Duitse teksten.

5. DeepL is het meest nauwkeurig in teksten vanuit het Engels

Zo'n 6 keer nauwkeuriger dan andere vertaaldiensten.

Open DeepL ➞

Leg een IT-begrip uit

Aanvullende tool in IT Communication Assistant.

Leg een IT-begrip uit
Maak gebruik van de 'Technical Concept Explainer'-tool en lees de aanvullende tips:

 

Technical Concept Explainer

Verduidelijk technische informatie in gewone taal voor niet-techneuten. Simpelweg door het begrip in te voeren in de Technical Concept Explainer. Er vloeit een uitleg uit voort, inclusief onderbouwing, voorbeelden en een vergelijking met een alledaagse situatie. Gebruik vervolgens (delen van) de uitleg in je communicatie naar eindgebruikers.

Open Technical Concept Explainer ➞

De uitleg die voortvloeit, is in het Engels. Je kunt deze professioneel laten vertalen via DeepL.

 

Aanvullende tips

Om zo transparant mogelijk te zijn, kun je de volgende tips in acht nemen.

1. Stel met behulp van de Explainer-tool een begrippenlijst op over een bepaald onderwerp

Deze kun je toevoegen aan een IT-update of kennis-item, waardoor eindgebruikers snel verduidelijking kunnen raadplegen als daar behoefte aan is

2. Zet de uitleg die de Explainer-tool genereert om in een artikel

De uitleg is in de meeste gevallen zo uitgebreid, dat je deze gerust rechtstreeks kunt kopiëren en als artikel kunt publiceren op een kennisportaal of in een nieuwsbrief. Probeer wel zelf nog wat subkoppen toe te voegen.

3. Verrijk een IT-update met een alinea met de subkop 'Wat is [technisch concept]?'

Gebruik hiervoor een beknopt gedeelte van de uitleg uit de Explainer-tool. Vaak eindigt de uitleg met een korte samenvatting.

4. Zoek een passende visual bij de uitleg om het nog meer verhelderend te maken

Visuals trekken snel de aandacht, waardoor lezers geneigd zijn dieper in de uitleg te duiken. Je creëert nog meer betrokkenheid.

5. Niet tevreden met de uitleg die voortvloeit uit de Explainer-tool? Voer het concept nog een keer in

Je ontvangt telkens een uitleg in een andere vorm. Zo kun je spelen met de verschillende verklaringen om tot een uitleg te komen die jij het beste vindt passen.

Open Technical Concept Explainer ➞

Maak een workaround handleiding

Aanvullende tool in IT Communication Assistant.

Maak een workaround handleiding
Maak gebruik van de 'Workaround Creator'-tool en lees de aanvullende tips:

 

Workaround Creator

Stel een professionele workaround instructie / gebruikershandleiding op. De template in de Workaround Creator neemt je bij de hand. Vervolgens download je de handleiding direct in pdf-formaat, om deze op te nemen in IT-updates naar eindgebruikers.

Open Workaround Creator ➞

Je stelt de workaround op in het Engels. Er vloeit een pdf-document uit voort, welke je eventueel kunt laten vertalen via DeepL.

 

Aanvullende tips

De Workaround Creator vraagt om de benodigde informatie en zet dit automatisch om in een professioneel PDF-document. Optioneel kun je de volgende tips doorvoeren.

1. Geef de handleiding een datum en versienummer mee

Zo is altijd duidelijk of de workaround die rondcirculeert wel de meest recente is.

2. Maak duidelijk voor wie de handleiding bestemd is

Zo voelen gebruikers zich meteen aangesproken en weten ze dat de workaround op hen van toepassing is.

3. Geef een schatting over hoe lang het duurt om de workaround uit te voeren

Zo weten gebruikers hoeveel tijd ze kwijt zijn, waardoor ze hun (overige) werkzaamheden beter kunnen plannen.

4. Laat weten wat de benodigdheden zijn om de workaround uit te voeren

Zo komen gebruikers halverwege het doorlopen van de workaround niet voor verrassingen te staan.

5. Informeer over potentiële risico's en zij-effecten van de workaround

Zo zijn gebruikers vooraf gewaarschuwd voor eventuele complicaties, en kunnen zij zelf de afweging maken om de workaround al dan niet uit te voeren in het kader van hun werkzaamheden.

Bovenstaande zaken zijn als 'optioneel' verwerkt - onder 'Recommended info' - in de Workaround template.

Extra tip: Verderop in de Workaround template - na het invoeren van de stappen - kun je een verificatie-instructie toevoegen over hoe gebruikers kunnen verifiëren of ze de workaround succesvol hebben uitgevoerd (aanbevolen).

Open Workaround Creator ➞

Stel een FAQ op

Aanvullende tool in IT Communication Assistant.

Stel een FAQ op
Maak gebruik van de 'FAQ Creator'-tool en lees de aanvullende tips:

 

FAQ Creator

Stel een georganiseerde, gestructureerde FAQ op. De wizard in de FAQ Creator neemt je bij de hand. Vervolgens download je de FAQ direct in pdf-formaat, om deze op te nemen in IT-updates naar eindgebruikers.

Open FAQ Creator ➞

Je stelt de FAQ op in het Engels. Er vloeit een pdf-document uit voort, welke je eventueel kunt laten vertalen via DeepL.

 

Aanvullende tips

De FAQ Creator vraagt om de Q&A's en extra informatie. Dit word automatisch omgezet in een professioneel pdf-document. Neem daarbij de volgende tips in acht.

1. Verdeel de Q&A's in categoriëen

De FAQ Creator vraagt naar het aantal categoriëen dat je wilt toepassen. Voorbeelden van categorieën zijn 'Account management', 'Technical support', 'Software usage'.

2. Geef duidelijke en beknopte antwoorden

Als een uitgebreid antwoord nodig is, overweeg dan om een korte samenvatting te geven, gevolgd door een meer gedetailleerd antwoord. Vermijd IT-jargon.

3. Voeg visuele hulpmiddelen toe

Gebruik waar nodig afbeeldingen om complexe punten te verduidelijken.

4. Maak gebruik van hyperlinks

Als een antwoord verwijst naar andere bronnen of gerelateerde onderwerpen, voeg dan directe links in voor verder lezen.

5. Geef een datum en versienummer aan de FAQ mee

Zo is altijd duidelijk of de FAQ die rondcirculeert wel de meest recente is.

Open FAQ Creator ➞

Maak een communicatieplan

Aanvullende tool in IT Communication Assistant.

Maak een communicatieplan
Maak gebruik van de 'Communication Plan Maker'-tool en lees de aanvullende tips:

 

Communication Plan Maker

Stel een communicatieplan op om op terug te vallen en gestroomlijnd te blijven communiceren. De Communication Plan Maker neemt je bij de hand. Vervolgens download je het communicatieplan direct in pdf-formaat. Deze kun je delen met de collega's uit je IT-team.

Open Communication Plan Maker ➞

Je stelt het communicatieplan op in het Engels. Er vloeit een pdf-document uit voort, welke je eventueel kunt laten vertalen via DeepL.

 

Aanvullende tips

Wat je IT-initiatief ook is, het is verstandig om van tevoren na te denken over de communicatie ervan. Of dit nu over een bepaald project, je gehele organisatie of een specifieke situatie gaat. Houd rekening met de volgende tips.

1. Zorg voor een duidelijk doel

Probeer dit doel zo te omschrijven dat het meetbaar is. Dit helpt om de effectiviteit van het communicatieplan te evalueren.

2. Weet wie je doelgroep is

Ga na wie je wilt of dient te bereiken met je communicatiedoelen. Zijn dat meerdere verschillende gebruikersgroepen? Splits ze dan op in het communicatieplan.

3. Bepaal per doelgroep de berichttypen en kanalen

Mogelijk zijn bepaalde berichtreeksen voor de ene doelgroep wel relevant, maar voor de andere doelgroep niet. Ook kan er verschil zitten in de kanalen waarmee je de doelgroepen kunt bereiken.

4. Zorg voor een duidelijke tijdlijn (of frequentie) en stel verantwoordelijkheden vast

Zo weet iedereen in je team wat er staat te gebeuren en wat er van wie verwacht wordt.

5. Wees voorbereid op crisiscommunicatie

Wie zijn de belangrijkste contactpunten voor snelle communicatie in geval van ernstige problemen? Welke kanalen zullen hiervoor worden gebruikt? Spreek ook af met welke frequentie updates worden gegeven in het geval van een crisissituatie.

Open Communication Plan Maker ➞

Help IT-teams en technisch specialisten op weg

Help IT-teams en technisch specialisten op weg

Harm van den Elzen

“Als communicatieadviseur voor IT-teams, weet ik dat communicatie uitdagend kan zijn voor veel IT’ers. Toch is het o zo belangrijk.

Met IT Communication Assistant zijn IT-updates snel opgezet en wordt een constante kwaliteit behouden.”

1. Maak kennis met de handige formats en tools in IT Communication Assistant. Opgericht door een IT-communicatie-expert, ontstaan uit praktijkervaringen en uitdagingen binnen IT-teams.

Je hoeft geen betaalgegevens in te voeren voor de trial.

2. Maak IT Communication Assistant de standaard voor het opstellen van IT-updates binnen je IT-afdeling. Dat bespaart een hoop ‘gepingpong’ en kostbare tijd.

Rol uit naar je IT-afdeling

Voorzie alle IT support officers en technisch specialisten van een account/werkruimte voor een gestroomlijnd communicatieproces.

Implementatie advies ➞

Interactieve communicatieformats en tools voor het opstellen van IT-content, door IT-specialisten, naar support officers en eindgebruikers.

Hanteer als IT-afdeling een snelle, uniforme en consistente benadering van berichtgeving.

Duidelijke communicatie levert meer rust op (minder vragen en misverstanden) en een hogere productiviteit in de organisatie.

In 5 minuten geïmplementeerd

Je hoeft geen lastig proces te doorlopen. Het betreft hier een web app, die meteen toegankelijk is. Je kunt direct accounts toewijzen.

Implementatie advies ➞